Arteriële hypertensie

Hypertensie is de medische term voor een hoge bloeddruk. Deze aandoening verkort het leven en vergroot de kans op allerlei aandoeningen zoals hartfalen, nierfalen of beroertes.

Wat is arteriële hypertensie?

De druk waaraan de slagaders of arteriële bloedvaten in het lichaam blootgesteld zijn, is onze bloeddruk. De slagaders zijn de bloedvaten die het bloed van het hart naar de organen brengen. Aders of veneuze bloedvaten brengen het bloed terug naar het hart. Wanneer de druk in die bloedvaten langdurig verhoogd is, spreekt men van arteriële hypertensie.

Wat veroorzaakt een hoge bloeddruk?

Er zijn verschillende aanleidingen voor een hoge bloeddruk:

 • Leeftijd
 • Zoutinname
 • Alcoholverbruik
 • Overgewicht
 • Bepaalde medicatie
 • Verhoogde vetten in het bloed
 • Te weinig lichaamsbeweging
 • Bepaalde persoonlijkheidskenmerken

 

Ook andere aandoeningen zoals nierproblemen, hormonale stoornissen, slaapapneu of aangeboren hartafwijkingen kunnen arteriële hypertensie veroorzaken.

Behandelen van arteriële hypertensie

Het is niet altijd mogelijk om te achterhalen waar de verhoogde bloeddruk vandaan komt. Toch is het zinvol om de hypertensie te behandelen. Een gezondere levensstijl is altijd aangewezen, maar er bestaat ook heel wat medicatie om je bloeddruk te verlagen. Ons team helpt zoeken naar wat voor jou werkt.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hartziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.

Arteriële hypertensie

Om hypertensie te diagnosticeren kan je gebruik maken van 3 verschillende meetmethoden met elk hun eigen definitie:

 • Op raadpleging vanaf BD ≥ 140/90 mmHg bij meerdere visites
 • Op basis van metingen in thuissituatie: vanaf BD ≥ 135/85 mmHg
  • Aan te bevelen bij vermoeden ‘witte jas’-hypertensie, bij hoognormale tensies op de raadpleging of voor opvolging van behandeling met antihypertensiva
  • Instructies: zorg voor een rustige kamer, neem 5 minuten vooraf rust, voer de meting zittend uit met steun van de rug en arm. Neem het gemiddelde van 2 metingen met 1 à 2 minuten interval.
 • Op basis van een 24-uur bloeddrukmeting: vanaf BD ≥ 130/80 mmHg

Aanpak van behandeling

Levensstijladvies is aangewezen voor alle patiënten met een hoge bloeddruk. Bespreek hierbij het belang van zoutbeperking, alcoholbeperking, gewichtsreductie, gezonde voeding, rookstop en voldoende lichaamsbeweging.

De nood aan het opstarten van antihypertensiva moet bekeken worden in functie van de bloeddruk, comorbiditeiten en het effect van levensstijlaanpassingen. Hieronder een overzicht van de huidige richtlijnen:

 • Hoognormale bloedruk (130-139/85-89 mmHg)
  • levensstijladvies
  • overweeg antihypertensiva bij patiënten met cardiovasculair lijden

 

 • Graad 1-hypertensie (140-159/90-99 mmHg)
  • levensstijladvies
  • start hypertensiva bij patiënten met hoog cardiovasculair risico of comorbiditeiten (diabetes, nierinsufficiëntie, …)
  • indien blijvend hypertensief na 3 à 6 maanden levensstijlaanpassingen bij laag cardiovasculair risico
  • bij ouderen > 80 jaar enkel levensstijladvies

 

 • Graad 2-hypertensie (160-179/100-109 mmHg) en graad 3-hypertensie (≥ 180/110 mmHg)
  • levensstijlinterventies
  • opstarten antihypertensiva (ook bij ouderen > 80 jaar)
  • streven naar een adequate bloeddrukcontrole binnen de 3 maanden

Antihypertensiva

STAP 1: duale therapie, bij voorkeur via combinatiepreparaat

 • ACE-I of sartaan + calciumantagonist of thiazide.
 • Het wordt aanbevolen om bij aanvang meteen duale therapie te starten; behalve bij systolische bloeddruk < 150 mmHg, ouderen > 80 jaar of frêle patiënten

STAP 2: triple therapie, bij voorkeur via combinatiepreparaat

 • ACE-I of sartaan + calciumantagonist + thiazide

STAP 3: triple therapie + spironolactone of diuretica/alfablokker/bètablokker

 • Associeer spironolactone 25 of 50 mg per dag
 • Alternatief: andere diuretica, alfablokkers of bètablokker
 • Verwijzing naar specialist is aangewezen

Uitzonderingen:

 • Associatie van bètablokker is aangewezen bij patiënten met hartfalen, angor pectoris, voorgeschiedenis van myocardinfarct of voorkamerfibrillatie.
 • Bij zwangere vrouwen of vrouwen met een actieve zwangerschapswens: metyldopa, labetalol of calciumantagonisten.

Streefwaarden

De streefwaarden zijn gebaseerd op een bloeddrukmeting tijdens de raadpleging. In eerste instantie wordt aanbevolen een bloeddrukwaarde < 140/90 mmHg na te streven, bij voorkeur rond 130/80 mmHg of lager indien dit goed verdragen wordt.

 • Leeftijdsspecifieke streefwaarden:
  • < 65 jaar: 120-129/70-79 mmHg
  • 65-80 jaar: 130-139/70-79 mmHg
  • > 80 jaar: 130-139/70-79 mmHg

 

 • Speciale doelgroepen:
  • Bij diabetes mellitus: idem aan leeftijdsspecifieke streefwaarden. Systolische bloeddruk < 120 mmHg te vermijden.
  • Bij nierinsufficiëntie: systolische bloeddruk rond 130-139 mmHg na te streven. ACE-I of sartaan zijn eerste keuze wegens nefroprotectieve effect.
  • Bij CVA of TIA: systolische bloeddruk rond 120-129 mmHg na te streven.

Doorverwijzing

In onderstaande gevallen raden we je aan de patiënt te verwijzen voor verder nazicht bij de specialist.

 • Bij argumenten voor orgaanaantasting. Voor screening naar orgaanaantasting verricht je het best onderstaande onderzoeken:
  • 12-afleidingen-ECG voor het opsporen van linkerventrikelhypertrofie of aritmie
  • Urinestaal met albumine: creatinine ratio
  • Bloedafname met creatinine en eGFR
  • Fundoscopie voor retinopathie (indien hypertensie graad 2/3 of bij diabetes)

 

 • Bij het vermoeden van secundaire hypertensie voor het uitsluiten van onderliggende oorzaken.
  • Patiënten < 40 jaar met hypertensie graad 2 of 3
  • Plots ontstaan of snel progressieve hypertensie
  • Therapieresistentie: bloeddruk > 140/90 mmHg na levensstijlaanpassingen en minstens 3 antihypertensiva

Ons gespecialiseerde hartteam staat dag en nacht voor je klaar. Voor onderzoeken en bij vragen voor, tijdens en na de behandeling van je hart- en vaatziekten.