Behandelingen

Het behandelen, genezen of controleren van hartziekten kan op verschillende manieren. Onze specialisten bekijken samen met jou bij welke behandeling jij het meest gebaat bent.

Behandelingen hart- en vaatziekten

Elke hartaandoening vraagt een specifieke aanpak. Het tijdig starten van de juiste behandeling is cruciaal voor elke patiënt. De keuze voor medicijnen, een cardiologische interventie of een hartoperatie wordt gemaakt op basis van diepgaande onderzoeken en in overleg met artsen en specialisten. We streven altijd een kwalitatieve, vernieuwende behandeling na met zo weinig mogelijk impact voor de patiënt.

Cardiologische interventie

Een cardiologische interventie is een kleine procedure via het aanprikken van een bloedvat, meestal in de pols of de lies. Ook pacemakers en defibrillatoren die onderhuids geplaatst worden, behoren tot de mogelijke behandelingen.

Kransslagaderinterventie

Een stent met inwendig ballonnetje opent de vernauwing van de kransslagader.

Ablatie

Met katheters via de lies spoort de art een hartritmestoornis op. Deze kan als het ware worden weggebrand.

Elektrische reconversie

Bij een elektrische reconversie maken we een hartritmestoornis ongedaan met een elektrische shock door twee pads op de borstkas.

Pacemaker

Een pacemaker behandelt trage hartritmes. Het toestel wordt onder het sleutelbeen geïmplanteerd en geeft indien nodig een elektrische impuls.

Cardiale resynchronisatie therapie (CRT)

Bij CRT krijgt de patiënt een speciale pacemaker met een extra geleidingsfunctie die de pompwerking van het hart verbetert.

Defibrillator

Een defibrillator is een toestel dat naast de functie van pacemaker ook gevaarlijk snelle hartritmes herkent en corrigeert via een inwendige elektrische schok.

PFO/ASD sluiting

Bij deze ingreep wordt via de lies een parapluutje ingebracht waardoor de opening tussen de hartkamers gesloten wordt.

Hartoortje sluiting

Om het risico op een hersenberoerte door hartklonters te verkleinen, wordt bij sommige patiënten het hartoortje afgesloten met een paraplu die via de lies wordt ingebracht.

TAVI

Een TAVI is een vervanging van de aortaklep via de lies om een ernstig verkalkte en/of vernauwde aortaklep te behandelen.

MitraClip

Bij ernstige lekkage van de mitralisklep kunnen één of meerdere clips via de lies geplaatst worden die de klepbladen ter hoogte van het lek bij elkaar houden.

TriClip

Bij ernstige lekkage van de tricuspidalisklep kunnen één of meerdere clips via de lies geplaatst worden die de klepbladen ter hoogte van het lek bij elkaar houden.

Cardiochirurgie

Wanneer een cardiologische interventie niet mogelijk is of onvoldoende resultaat zou bieden, kiezen we voor cardiochirurgie. Dit omvat verschillende types hartoperaties. Hierbij houden we steeds rekening met de veiligheid en het langetermijnresultaat voor de patiënt.

Overbruggingschirurgie (bypass)

Met deze ingreep wordt een nieuwe bloedinstroom gemaakt achter het aangetaste deel. Daardoor krijgt het hart weer voldoende bloed. Deze behandeling is de jarenlange standaard en bewees zijn nut en kwaliteit op lange termijn. Ook een innovatieve versie van deze ingreep met chirurgische robot is mogelijk.

Klepchirurgie

Via een kijkoperatie of een openhartoperatie wordt een zieke hartklep vervangen. In ons Hartcentrum kiezen we zoveel mogelijk ingrepen met zo weinig mogelijk impact voor de patiënt, tenzij anders aangewezen.

Daarnaast zijn er ook behandelingen om lekkende of vernauwde hartkleppen duurzaam te herstellen met eigen weefsel.

Ritmechirurgie

Voorkamerfibrillatie wordt meestal met katheters aangepakt, maar soms is een bijkomende ingreep noodzakelijk. Aansluitend op het ritmeprobleem willen we ook het risico op bloedklonters en beroertes verkleinen door simultaan ook het hartoor af te sluiten.

Door verschillende kleinere operaties te combineren, streven we naar meer comfort en minder intensieve herstelprocessen voor de patiënt.

Trechterborstchirurgie

Een van de meest voorkomende erfelijke afwijkingen van de borstkas is een trechterborst. In ons Hartcentrum gebruiken we de Nuss-bar om deze aandoening te behandelen. Hierbij wordt een gebogen inoxstructuur onder het borstbeen geschoven

Aortachirurgie

Deze levensreddende behandeling vindt vaak plaats via een beperkte incisie waarbij het aangetaste deel vervangen wordt door een prothese. Dit voorkomt een hartslagaderbreuk of een dissectie. 

Cardiale revalidatie

Dit is een trainingsprogramma voor patiënten na een hartinfarct, hartfalen of na een interventie. De multidisciplinaire training verbetert de fysieke conditie van de patiënt en vermindert het risico op een herval.

Hartteam

Een goed overleg tussen de verschillende subdisciplines is noodzakelijk en garandeert een op maat gemaakte behandeling voor elke patiënt. Wekelijks vindt een multidisciplinair overleg plaats tussen cardiologen, cardiochirurgen, radiologen en indien nodig andere disciplines. 

Hybride aanpak

Omdat verschillende artsen elk vanuit hun eigen bril kijken naar eenzelfde probleem komen we tot een weloverwogen besluit. Dit bestaat tegenwoordig meer en meer uit een combinatie van cardiologische interventies en cardiochirurgische technieken om de minst invasieve en kwaliteitsvolle behandeling te garanderen, oftewel een hybride aanpak. Dit betekent een snellere revalidatie, minder grote littekens en een groter comfort voor de patiënt.

Hartziekten

Hartziekten hebben diverse oorzaken en uiten zich in tal van verschillende vormen. Zodra je een hartziekte vermoedt, is het belangrijk om snel een juiste diagnose te stellen en een correcte behandeling te starten.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een onderliggende hartziekte:

  • Pijn of druk op de borstkas
  • Hartkloppingen of onregelmatig hartritme
  • Kortademigheid in rust, bij inspanning of platliggen
  • Duizeligheid of flauwvallen
  • Gezwollen enkels en/of onderbenen

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.