Onderzoeken

Hartziekten worden vastgesteld via allerlei onderzoeken. Basisonderzoeken zoals ECG, inspanningstest of een echografie worden uitgevoerd tijdens een standaardraadpleging. Voor uitgebreidere onderzoeken is een afspraak of korte ziekenhuisopname nodig.

Soorten hartonderzoeken

Hartziekten worden meestal vastgesteld tijdens de raadpleging op de afdeling cardiologie. Dringende of ernstige ziektebeelden worden uiteraard meteen op punt gesteld via de spoeddienst. Ons Hartcentrum beschikt over een brede waaier aan mogelijkheden, gaande van de basisonderzoeken tot de meest innovatieve onderzoeken toe. Zo bieden we onze patiënten de meest optimale cardiale zorg.

Elektrocardiogram

Het ECG is het basisonderzoek van de cardioloog. Via elektroden op de borst controleren we op verschillende hartziekten. Van een hartinfarct en ritmestoornissen tot zelfs aangeboren afwijkingen.

Inspanningstest

Een fietstest registreert de elektrische hartactiviteit tijdens een inspanning. Zo sporen we ritmestoornissen of een ernstige kransslagaderziekte op.

Echocardiografie

Echocardiografie

Op een echo van je hart controleren we de pompfunctie, de hartkleppen en de bloeddruk in het hart. Dit kan zowel uitwendig via de borstkas, langs de slokdarm of tijdens een inspanning.

Hartritmetest

  • Holtermonitoring
  • Event recording
  • Interne loop recorder

Gedurende een korte of langere periode wordt je hartritme opgevolgd om eventuele hartritmestoornissen vast te leggen. 

24 uur bloeddrukmeting

Gedurende 24 uur wordt je bloeddruk opgevolgd. Zo controleren we je gemiddelde bloeddruk en gaan we na of je medicatie nodig hebt of aangepast moet worden.

Tilt test

Om te achterhalen waarom iemand regelmatig flauwvalt voeren we een Tilt test uit. Zo proberen we de flauwtes op te wekken. Je hartritme en bloeddruk worden hierbij constant opgevolgd.

Coronarografie

We filmen je kransslagaders via een katheter in de pols- of liesslagader. Zo achterhalen we of er vernauwingen zijn die behandeld moeten worden.

Rechter hartkatheterisatie

Via de hals of lies meten we me met een katheter de bloeddrukken en -doorstroming in het hart en de longslagader. Dit onderzoek wordt vaak gecombineerd met een coronarografie bij patiënten met hartfalen en hartkleplijden.

Elektrofysiologisch onderzoek

Met enkele katheters controleren we via de lies de elektrische activiteit van je hart. Zo proberen we hartritmestoornissen vast te stellen.

CT hart

Een CT scan van het hart stelt ons in staat om kransslagaderziekte op te sporen of uit te sluiten op een niet invasieve manier. 

MRI hart

Een MRI scan van het hart wordt gebruikt om aandoeningen van de hartspier op een zeer gedetailleerde manier in kaart te brengen.

Hartziekten

Hartziekten hebben diverse oorzaken en uiten zich in tal van verschillende vormen. Zodra je een hartziekte vermoedt is het belangrijk om snel een juiste diagnose te stellen en een correcte behandeling te starten.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een onderliggende hartziekte:

  • Pijn of druk op de borstkas
  • Hartkloppingen of onregelmatig hartritme
  • Kortademigheid in rust, bij inspanning of platliggen
  • Duizeligheid of flauwvallen
  • Gezwollen enkels en/of onderbenen

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.