Sport

Sporten is gezond. In ons Hartcentrum hechten we dan ook veel belang aan een sportieve levensstijl op een medisch verantwoorde manier.

Sporten is gezond

Regelmatige fysieke activiteit is een belangrijke pijler bij de behandeling van cardiovasculaire aandoeningen. Dit verkleint het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk. In een maatschappij waar zittende beroepen, ongezonde voeding en overgewicht helaas meer en meer voorkomen, kunnen we niet genoeg hameren op het belang van voldoende sport en lichaamsbeweging.

De Europese richtlijnen raden 150 minuten van matig intensieve activiteit per week aan. Het liefst wordt dit uitgebreid naar 300 minuten verdeeld over 4 tot 5 sessies.

Sporten met een hartaandoening

Hoewel sporten vooral voordelen heeft, kan intensief bewegen in zeldzame gevallen levensbedreigende ritmestoornissen uitlokken. Meestal ligt een kransslagaderziekte aan de basis, vooral bij oudere recreationele sporters met cardiovasculaire risicofactoren. Voor hen is het belangrijk om zorgvuldig te screenen met een afweging van het totale risico en een schema op maat voor iedere patiënt.

Af en toe zien we krantenkoppen over jonge atleten die tijdens het sporten getroffen worden door hartfalen. Meestal wordt dit veroorzaakt door een aangeboren hartaandoening of een virale ontsteking van de hartspier (myocarditis). Gelukkig blijft dit zeer zeldzaam. Toch wordt het belang van cardiale screening bij jonge atleten steeds meer benadrukt om dergelijke drama’s zo veel mogelijk te vermijden.

We houden steeds de veiligheid en het langetermijnresultaat voor ogen en proberen de impact op de patiënt tot een minimum te herleiden.

Vanaf wanneer wordt cardiale screening bij sporters aangeraden?

De Europese richtlijnen luiden als volgt:

  • Vanaf 14 jaar bij competitieve sporters, tweejaarlijks. Competitieve sport wordt gedefinieerd als sporten in competitie met regelmatige training.
  • Vanaf 35 jaar bij sporters met cardiovasculaire risicofactoren die starten met recreationele sport.

Hartcentrum steunt KV Mechelen

Dr. Kenneth De Wilder en dr. Luc Janssens voorzien de jaarlijkse cardiale screening van het eerste elftal van de professionele voetbalclub KV Mechelen. Zo streven we samen met deze topploeg naar het beste resultaat.

© Foto An Rogier

KV Mechelen

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.