Richtlijnen voor professionals

Op deze pagina geven we een beknopt overzicht van enkele courante cardiale problemen en behandelingen als leidraad voor de huisarts.

Endocarditis profylaxe

Infectieuze endocarditis is een vrij zeldzame aandoening met evenwel een hoge mortaliteit en morbiditeit. Antibiotische endocarditis profylaxe is doorgaans goed gekend maar de laatste 20 jaren is er een progressieve afbouw van de indicaties voor het gebruik van preventieve antibiotica.

Lees meer

Lipidenverlagende therapie

Om patiënten met de juiste producten naar de juiste streefwaarden te begeleiden, is het van het grootste belang om hun individuele risico op cardiovasculaire ziekten (CVD) correct in te schatten. De belangrijkste waarden hiervoor zijn de LDL-cholesterol en de non-HDL-cholesterol ( = totaal cholesterol – HDL-cholesterol).

Lees meer

Arteriële hypertensie

Arteriële hypertensie, ofwel hoge bloeddruk, is een belangrijke cardiovasculaire risicofactor. Lees hier meer over de Europese richtlijnen voor de behandeling.

Lees meer

Voorkamerfibrillatie

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. VKF wordt geassocieerd met een trombo-embolische beroerte. Lees hier meer over de behandeling van VKF.

Lees meer

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.