Klepchirurgie

De hartkleppen laten het bloed in de juiste richting stromen. Bij forse hartklepvernauwingen of ernstige lekkage is een hartklepoperatie aangewezen.

Wat is minimaal invasieve chirurgie?

In ons Hartcentrum wordt in de eerste plaats gekozen voor ingrepen met zo weinig mogelijk impact op de patiënt. Deze technieken hebben dezelfde kwaliteit als de klassieke aanpak waarbij het borstbeen volledig wordt geopend. Gebaseerd op je leeftijd en risicoprofiel beslist de arts of je in aanmerking komt. Dit levert verschillende voordelen op zoals minder littekens, een snellere revalidatie en een korter verblijf in het ziekenhuis. Toch zijn er mensen voor wie de nieuwe behandelingen niet mogelijk zijn. Voor hen blijft een klassieke openhartoperatie de veiligste en duurzaamste oplossing.

Aortaklepvervanging

Wanneer de aortaklep ernstig ziek is en niet meer goed opent of sluit wordt meestal een aortaklepvervanging voorgesteld. Er zijn verschillende ingrepen mogelijk:

Minimaal invasieve aortaklepchirurgie

Bij deze ingreep wordt via een kleine incisie de aortaklep vervangen door een nieuwe kunstklep. De toegang tot de klep wordt zo bewust kleiner gehouden. De functie van het hart wordt tijdens de operatie overgenomen door een hartlongmachine waardoor we veilig aan het hart kunnen werken.

Aortaklepherstel

In sommige gevallen is het mogelijk om de lekkende aortaklep in zijn originele staat te herstellen. Dit gebeurt met enkele chirurgische technieken zonder gebruik te maken van prothesen of kunstkleppen. Deze behandeling leidt tot een duurzaam herstel van de aortaklep.

Ross-procedure

Bij patiënten jonger dan 60 jaar kunnen de longslagaderkleppen de vernauwde hartkleppen vervangen. De longslagaderklep wordt op zijn beurt vervangen door een donorklep. Door eigen weefsel te gebruiken is minder of zelfs geen bloedverdunnende medicatie nodig waardoor de kans op bloedingen op lange termijn verkleint.

Mitralisklepchirurgie

Wanneer je mitralisklep ernstig lekt of vernauwd is en daardoor een abnormale werking van je hart optreedt, is een herstel of vervanging van de klep soms noodzakelijk. Ons hartteam bekijkt per patiënt welke behandeling het meest aangewezen is.

Minimaal invasieve mitralisklepchirurgie

In ons centrum wordt in de meeste gevallen gekozen voor een minimaal invasieve toegang waarbij het borstbeen niet geopend wordt. We benaderen de mitralisklep via kleine insneden aan de rechterkant van de borstkas en een kleine incisie van 4 cm in de lies. Via die weg neemt de hartlongmachine de functie van het hart en longen over waardoor de operatie veilig kan verlopen. Hierdoor zien we een snellere revalidatie en gaan patiënten gemiddeld een 5-tal dagen na de operatie naar huis.

Tricuspidalisklepchirurgie

Aan de rechterzijde van het hart ligt de tricuspidalisklep. Deze heeft een gelijkaardige functie als de mitralisklep aan de linkerkant. Door uitzetting van de klepring ontstaat lekkage die de normale functie van het hart verstoort. In dat geval is een herstel van de zieke klep aangewezen.

Minimaal invasieve tricuspidalisklepchirurgie

In ons centrum wordt als standaardbehandeling steeds gekozen voor een minimaal invasieve toegang waarbij we het borstbeen niet openen. Dit noemen we een kijkoperatie. We benaderen de tricuspidalisklep via kleine insneden aan de rechterkant van de borstkas en een kleine incisie van 4 cm in de lies. Via die weg neemt de hartlongmachine de functie van het hart en longen over waardoor de operatie veilig kan verlopen. Een verstoorde tricuspidalisklep is vaak gelijklopend met een zieke mitralisklep waardoor beide kleppen samen behandeld worden.

Ons gespecialiseerde hartteam staat dag en nacht voor je klaar. Voor, tijdens en na de behandeling van je hart- en vaatziekten.