TAVI

Wat is TAVI?

Een TAVI interventie is een vervanging van de aortaklep via de lies ter behandeling van een ernstig verkalkte en vernauwde en/of aortaklep.

Sinds enkele jaren biedt deze technologie een waardig alternatief voor de chirurgische aortaklepvervanging voor de iets oudere patiënten. Het betreft hier voornamelijk patiënten met een bepaald risicoprofiel waarbij een chirurgische aortaklepvervanging als risicovol wordt beschouwd.

Indicaties voor deze techniek worden uitsluitend gesteld in het hartteam waarin cardiologen, hartchirurgen en geriaters de juiste patiënten selecteren volgens de geldende internationale richtlijnen. Deze richtlijnen evolueren sterk waardoor in de toekomst meer en ook jongere mensen in aanmerking komen voor deze nieuwe technologie.

Doorheen een slagader (liesader, halsader of direct op de grote lichaamsslagader) wordt toegang verkregen tot het hart. Zonder het hart volledig stil te leggen, wordt de oude klep opzij geduwd om plaats te maken voor de nieuwe klep. Vervolgens wordt de  nieuwe klep in gekrompen toestand tot op het niveau van de zieke aortaklep gebracht. Eens hier aangekomen wordt deze nieuwe aortaklep opengezet. De verkalkte klep blijft dus ter plaatse. De ingreep gebeurt onder lokale verdoving en de patiënt hoeft niet volledig in slaap. Op deze manier kunnen de meeste mensen na een drietal dagen reeds het ziekenhuis verlaten.

Vernauwde of verkalkte aortaklep

De hartkleppen hebben een heel belangrijke functie. Zij maken dat dat het bloed steeds in de juiste richting stroomt. Slecht functionerende hartkleppen kunnen benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid, duizeligheid en flauwvallen veroorzaken omdat er niet genoeg bloed naar de weefsels gestuurd wordt. 

Ons gespecialiseerde hartteam staat dag en nacht voor je klaar. Voor, tijdens en na je behandeling.