TriClip

Wat is TriClip?

Bij erg zieke patiënten met een ernstig lek van de tricuspidalisklep welke zelfs geen operatie kunnen ondergaan kan er geopteerd worden voor een behandeling van de tricuspidalisklep via aan prik in de lies. Deze technologie is nog volop in ontwikkeling maar heeft voor deze patiëntengroep soms een meerwaarde. 

Lekkende tricuspidalisklep herstellen

Voor erg zieke patiënten met een ernstig lekkende tricuspidalisklep bij wie een operatie geen optie is, wordt in overleg met onze specialisten soms gekozen voor een behandeling via een prik in de lies. Via die weg wordt een kleine clip in het hart geplaats zonder het hart stil te leggen of te openen. Deze clip brengt de kleiblaadjes terug samen waardoor de lekkage afneemt. 

Nieuwe behandelstrategie

Deze techniek is nog volop in ontwikkeling is, maar biedt voor deze patiënten een meerwaarde. Daarom nemen we deze beslissing tijdens een multidisciplinair overleg met cardiologen, hartchirurgen en geriaters. 

Kleplijden

De hartkleppen hebben een heel belangrijke functie. Zij maken dat dat het bloed steeds in de juiste richting stroomt. Slecht functionerende hartkleppen kunnen benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid, duizeligheid en syncopes veroorzaken omdat er niet genoeg bloed naar de weefsels gestuurd wordt.

Ons gespecialiseerde hartteam staat voor je klaar met vragen over hart- en vaatziekten en voor de opvolging van je klachten voor, tijdens en na een hartoperatie.