BELmicro register

Belgische werkgroep voor coronaire microcirculatie: studie van microcirculatie en Intra-coronaire fysiologie

Opdrachtgever

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Waarom?

Je arts heeft een indicatie gesteld voor een kransslagaderonderzoek (coronarografie).De meest voorkomende indicatie voor dit onderzoek is pijn op de borst (angor). Deze pijn wordt meestal veroorzaakt door een vernauwing in één of meerdere grote kransslagaders. Deze vernauwingen kunnen we in de meeste gevallen oplossen met het plaatsen van een stent. Daarnaast kan de pijn op de borst ook veroorzaakt worden door een slechte werking van de kleine bloedvaten van het hart (microvasculaire angor) of door het optreden van kramp in de kransslagaders (vasospastisch angor). Je arts heeft besloten om tijdens het kransslagaderonderzoek aanvullende testen te doen met behulp van een draad met een druk- en temperatuursensor.

Om de bekomen metingen beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk om de huidige manier van werken goed te evalueren. Dit kunnen we doen door alle informatie die we bekomen uit het onderzoek goed bij te houden en te analyseren.

Op basis van de bekomen gegevens wordt de behandeling door je arts aangepast. Het staat echter nog niet vast of het onderzoek met deze metingen leidt tot een betere patiëntenzorg. Daarom is het nodig om de bekomen gegevens te verzamelen in dit register.

Het doel van deze studie

Het doel van deze studie is dus het vastleggen van de frequentie waarbij de kleine of grote bloedvaten slecht functioneren. Daarnaast evalueren we of het hebben van een afwijkend onderzoek een verhoogde kans geeft op ongunstige uitkomsten in de toekomst. We onderzoeken verder ook mogelijke interacties tussen de grote en de kleine bloedvaten, of bepaalde behandelopties beter/slechter resultaat geven op de controle van jouw symptomen.

Wat wordt er van jou verwacht?

Om het effect op jouw symptomen te evalueren vragen wij je om 2 vragenlijsten in te vullen bij de start van het onderzoek, na 6 maanden en na 1 jaar.

De eerste vragenlijst met 7 vragen (SAQ-7) is een vragenlijst die polst naar pijnklachten op de borst. De tweede vragenlijst met 36 vragen (SF-36) is een vragenlijst die polst naar jouw algemene gezondheid.

Na 1 jaar wordt er geen vragenlijst meer afgenomen. Deze vragenlijsten kan je invullen tijdens de consultatie bij jouw arts of thuis, waarna je de vragenlijst per e-mail of per post terug bezorgt aan jouw behandelend arts.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.