BWGCTO register

Belgische WerkGroep omtrent Chronische Totale Occlusie: register van percutane
Interventies voor chronische totale occlusies van coronaire arteries.

Opdrachtgever

Belgische Werkgroep van cardiologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van
Chronisch verstopte kransslagaders

Waarom?

“Je arts heeft vastgesteld dat een van je kransslagaders verstopt is, wat wijst op een ‘chronische totale occlusie’ (CTO) van mogelijk meer dan 3 maanden. De arts zal proberen deze blokkade te herstellen, met een slagingspercentage van 70-90%. Om deze ingreep op lange termijn te verbeteren, is het cruciaal om de huidige procedures zorgvuldig te evalueren, gegevens te verzamelen en te analyseren. De keuze van materialen en technieken, gebaseerd op de specifieke kenmerken van de blokkade (zoals verkalking en lengte), speelt een essentiële rol in het succes van de procedure.

Het doel van deze studie

De huidige materialen, technieken en behandelingsstrategieën in kaart te brengen en het succes ervan te evalueren.

Wat wordt er van jou verwacht?

Gezien het onderzoek enkel het verzamelen en evalueren van gegevens in verband met de behandeling van chronisch verstopte kransslagaders omvat, worden er van jou geen verdere inspanningen verwacht voor deze studie.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.