CardNMH3

Derde studie over cardio-neuromodulatie bij mensen.

Opdrachtgever

Imeldaziekenhuis vzw

Waarom?

Deze studie heeft als doel een vergelijking te maken tussen ablatiebehandeling en de huidige standaardbehandeling. We nodigen je uit om deel te nemen aan deze onderzoeksstudie waarin we de effectiviteit van cardio-neuromodulatie (CardNM) als behandeling voor plotse bewusteloosheid (syncope) zullen evalueren. Bij jou wordt plots verliezen van bewustzijn veroorzaakt door een abnormale reactie van het autonome zenuwstelsel, dat wil zeggen het zenuwstelsel dat onwillekeurig werkt en niet door jou kan worden gecontroleerd. Deze studie onderzoekt de effectiviteit van een chirurgische ingreep die de autonome zenuwaansturing van het hart aanpast, met als doel het optreden van bewusteloosheid te voorkomen.

Het doel van deze studie

Onderzoeken of een ablatieprocedure via de lies die ingrijpt op de autonome zenuwaansturing van het hart, effectief is in het voorkomen van flauwvallen.

Wat wordt er van jou verwacht?

Na de procedure volgen we je gedurende 12 maanden actief op. Gedurende deze periode nemen we in totaal 9 keer telefonisch contact met je op en kom je 4 keer naar het ziekenhuis voor controle. Tijdens deze bezoeken zullen we je actief ondervragen over eventuele aanhoudende klachten. Bovendien verwachten we dat je de syncope-vragenlijst en de vragenlijst over je levenskwaliteit (Quality of Life – QOL) invult. Gedurende de ziekenhuisbezoeken voeren we ook actief een holterregistratie van 24 uur uit om je hartritme te monitoren.

Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om deel te nemen aan twee aanvullende onderzoeksstudies: een studie naar 24-uurs bloeddrukmetingen (BD) en een studie naar het maximale hartritme tijdens een inspanningstest (cyclo). Je kunt ervoor kiezen om aan beide onderzoeksstudies actief deel te nemen, maar het is ook mogelijk om slechts aan één ervan actief deel te nemen. De tests voor deze aanvullende studies worden actief uitgevoerd tijdens de controlebezoeken, met uitzondering van de BD-onderzoeksstudie, die een extra actief studiebezoek vereist.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.