Endocarditis profylaxe

Infectieuze endocarditis is een vrij zeldzame aandoening met evenwel een hoge mortaliteit en morbiditeit. Antibiotische endocarditis profylaxe is doorgaans goed gekend maar de laatste 20 jaren is er een progressieve afbouw van de indicaties voor het gebruik van preventieve antibiotica.

Hieronder vatten wij de laatste ESC richtlijnen van 2023 samen.

Algemene maatregelen voor zowel high risk- als intermediate risk patiënten:

 • Strikte tand hygiëne.
 • Strikte wond hygiëne en desinfectie.
 • Curatieve antibiotica bij bacteriële infecties.
 • Vermijden piercings en tattoos.
 • Vermijden IV katheters, voorkeur voor perifere vs. centrale katheters.

Bij welke patiënten?

 • Na klepvervanging, chirurgisch of percutaan, mechanisch of biologisch of klepingreep met lichaamsvreemd materiaal ( klepring, …).
 • Voorgeschiedenis van endocarditis.
 • Alle vormen van cyanotisch congenitaal hartlijden.
 • Na een ingreep voor congenitaal hartlijden met gebruik van lichaamsvreemd materiaal ( na ingreep 6 maanden , doch levenslang bij residuele shunt of klep insufficiëntie ) .
 • Ventriculaire assist devices

Bij welke procedures is preventieve antibiotherapie aangewezen?

 • Tandheelkundige ingrepen met manipulatie van tandvlees of peri-apicale regio.
 • Geen systematische antibiotische profylaxe bij gastro-intestinale, urogenitale of respiratoire procedures tenzij in de context van een infectie.

Welke antibiotica?

 • Amoxicilline of Ampicilline 2 gr. PO of IV 30-60 minuten voor de ingreep ( kinderen 50 mg/kg).
 • Bij penicilline allergie Azithromycine 500 mg PO 30-60 minuten voor de ingreep ( kinderen 15 mg/kg).

Ons gespecialiseerde hartteam staat dag en nacht voor je klaar. Voor onderzoeken en bij vragen voor, tijdens en na de behandeling van je hart- en vaatziekten.