Hartfalen

Wanneer de hartspier verzwakt is, pompt ze onvoldoende bloed rond in ons lichaam. Daardoor functioneren onze organen minder goed. Dit noemen we hartfalen. 

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een verzwakking van de pompfunctie van het hart. Vaak is dit ten gevolge van een andere hartziekte. Hartfalen zowel ontstaan door een verminderde pompfunctie als door een gestoorde relaxatie van het hart. Dit gaat gepaard met kortademigheid, vermoeidheid en opstapeling van vocht.

Er zijn verschillende oorzaken van hartfalen

  • Zuurstoftekort of hartinfarct door coronair lijden (kransslagaderziekte)
  • Erfelijke oorzaken
  • Kleplijden
  • Ritmestoornissen
  • Stapeling van eiwitten in de hartspier
  • Infecties van de hartspier
  • Medicatie of drugs
  • Soms blijft de oorzaak onbekend

Behandeling hartfalen

Hartfalen is een chronische aandoening. Dat betekent dat ze niet echt te genezen is. Door aangepaste medicatie, revalidatie en in sommige gevallen resynchronisatiebehandeling met een pacemaker kan de toestand wel aanzienlijk verbeteren en onder controle gehouden worden. Met kransslagaderstenting, een overbruggingsoperatie of een kunstklepingreep kan in specifieke gevallen de oorzaak van het hartfalen aangepakt worden. Soms is een aanvullende behandeling vereist om het hartritme onder controle te houden met een ablatie of defibrillator. Patiënten met hartfalen worden specifiek opgevolgd in het hartfalenzorgtraject begeleid door de artsen en specialistische verpleegkundigen.

Een snelle en juiste diagnose stellen, en een correcte behandeling starten is cruciaal bij hartziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.