Kransslagaderlijden

De kransslagaders voeren zuurstof naar het hart. Door vetafzetting tegen de aderwand of door plotse bloedklonters raakt het hart in zuurstofnood. 

Wat is kransslagaderlijden?

Kransslagaderlijden (of coronair lijden) wordt meestal veroorzaakt door gevolg van afzetting van vet tegen de wand van de kranssslagader of door de plotse vorming van een bloedklonter in de kransslagader. De kransslagaders zijn verantwoordelijk voor de aanvoer van zuurstof naar het hart. Op deze wijze ontstaat er zuurstofnood in het hart.

Afhankelijk van de ernst van het zuurstoftekort kunnen er twee groepen onderscheiden worden: angina pectoris en een hartinfarct.

Angina pectoris (angor)

We spreken van angina pectoris bij optreden van een drukkende pijn op de borstkas waarbij het zuurstoftekort nog niet voor schade zorgt aan de hartspier. Dit wordt meestal veroorzaakt door een geleidelijke toename van vetophoping in de slagaderwand.

Er zijn 2 vormen van angina pectoris: stabiele en onstabiele angina pectoris.

  • Stabiele angina pectoris: uitgelokt door inspanning en verdwijnt terug in rust
  • Onstabiele angina pectoris: ontstaat zonder echte oorzaak en duurt vaak langer. Onstabiele angor is vaak een voorbode van een hartinfarct.

Hartinfarct

Bij een plotse, drukkende pijn op de borstkas waarbij het zuurstoftekort wel schade veroorzaakt aan de hartspier, spreken we van een hartinfarct. Dit ontstaat meestal door een plotse bloedklontervorming in de kransslagader of wanneer een vetophoping openbarst naar de binnenzijde van het bloedvat. De blokkage kan gedeeltelijk of volledig zijn en moet zo snel mogelijk behandeld worden. 

Kransslagaderlijden behandelen

Vaak zijn vernauwde kransslagaders het gevolg van een ongezonde levensstijl. Een preventieve aanpak zoals een rookstop, dieet, meer fysieke inspanningen of medicatie zijn dus zeker aangewezen. Bij ernstige vernauwingen kan de kransslagader mogelijks met behulp van een stent weer opengemaakt worden of met een overbrugging (bypass) behandeld worden. 

Een snelle en juiste diagnose stellen, en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hartziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.