NAGOMI complex studie

Een post-market klinische vervolgstudie met de Ultimaster NagomiTM Sirolimus-afgevende coronaire stent bij complexe PCI.

Opdrachtgever

Terumo Europe N.V.

Waarom?

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek vanwege jouw behandeling voor vernauwde of verstopte kransslagaders. De Ultimaster Nagomi stent bouwt voort op eerdere succesvolle stents en heeft als doel onze kennis over de resultaten te vergroten. Met deze studie willen we ook de behandelingspraktijken bepalen en de economishe impact van deze interventie voor de patiënten met dezelfde medische aandoeing.

Dit onderzoek omvat ongeveer 3000 deelnemers uit diverse landen en 60 deelnemende centra in Europa. We verzamelen alleen medische gegevens die relevant zijn voor de stentimplantatieprocedure. Deze gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden geanalyseerd en gepubliceerd, zodat jouw identiteit vertrouwelijk blijft.

Het doel van deze studie

Dit onderzoek heeft als doel de behandelingspraktijken te bepalen en te onderzoeken wat de economische impact van deze interventie is voor patiënten met dezelfde medische aandoening. Tegelijkertijd streven we ernaar om onze kennis over de klinische resultaten van het Ultimaster Nagomi sirolimusafgevende coronaire stentsysteem uit te breiden.

Wat wordt er van jou verwacht?

De controleafspraken verlopen zoals gebruikelijk in jouw ziekenhuis, dit kan ook bij jouw eigen cardioloog. Informatie van deze afspraken wordt anoniem gedeeld met het onderzoeksteam. Deelname aan deze studie brengt geen extra afspraken, onderzoeken of behandelingen met zich mee. Wel wordt je gevraagd om vragenlijsten over je gezondheid en medicijngebruik in te vullen, wat maximaal 10 minuten kost, na 30 dagen, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar. Als je niet naar het ziekenhuis kunt komen, kunnen de onderzoekers je telefonisch benaderen om je gezondheidstoestand te bespreken en de vragenlijst telefonisch door te nemen. De totale duur van de klinische opvolging en het invullen van de vragenlijsten bedraagt ongeveer 2 jaar.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.