SONAR

Shockwave ballon of atherectomie met rotablatie in verkalkte vernauwingen van de kransslagader, de SONAR studie.

Opdrachtgever

UZ Leuven, Investigator-initiated

Waarom?

Je arts heeft vastgesteld dat je symptomen worden veroorzaakt door ernstige vernauwingen (volledige of gedeeltelijke obstructie) van een kransslagader.

Voor eenvoudige vernauwingen van de kransslagaders is de standaardbehandeling de plaatsing van een stent, een metalen ondersteuning.

Bij complexere en ernstigere vernauwingen, zoals die met aanzienlijke verkalking, wordt vaak een agressievere aanpak gebruikt, zoals rotablatie. Dit houdt in dat een klein boortje, bekend als rotablatie, wordt gebruikt om de verkalking in de kransslagader te verwijderen. Soms kan rotablatie, in 7-24% van de gevallen, leiden tot een klein hartinfarct.

Een nieuwe technologie, de ShockWave-ballon, gebruikt geluidsgolven om de verkalking in de kransslagader te verpulveren, waardoor het gemakkelijker is om een stent te plaatsen. Het is echter nog onbekend of deze techniek de kans op een hartaanval vermindert in vergelijking met rotablatie, omdat er geen vergelijkende studies zijn uitgevoerd.

In deze studie onderzoeken en vergelijken we beide behandelingsopties door je bloed te testen op tekenen van een hartinfarct na de procedure en de bloedstroom te meten na stent-implantatie. Je wordt willekeurig toegewezen aan een van beide behandelingen om de studie zo objectief mogelijk te houden. Deze toewijzing gebeurt via een computer en kan niet worden beïnvloed door de onderzoekers.

Het doel van deze studie

Het doel van deze studie is om twee behandelingsopties, rotablatie en de ShockWave-ballon, te vergelijken voor ernstige kransslagadervernauwing. We willen weten welke behandeling effectiever is in het voorkomen van hartaanvallen en het verbeteren van de bloedstroom na stentimplantatie.

Wat wordt er van jou verwacht?

De controleafspraken verlopen zoals gewoonlijk in je ziekenhuis of bij je eigen cardioloog. Alle informatie van deze bezoeken wordt anoniem gedeeld met ons onderzoeksteam. Deelname aan de studie brengt geen extra afspraken, onderzoeken of behandelingen met zich mee. Als je echter geen controleafspraak hebt bij je cardioloog, nemen we na 1 maand en 1 jaar contact met je op. In andere gevallen gebruiken we de gegevens van je reguliere consultatie.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.