WOEST III

Op zoek naar de beste bloedverdunning na een behandeling voor vernauwde of verstopte kransslagaders bij patiënten met voorkamerfibrilleren.

Opdrachtgever

Sint Antoniusziekenhuis Nieuwegein, Nederland

Waarom?

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het veilig is om één van de drie bloedverdunners gedurende de eerste maand na de behandeling van de kransslagaders te staken. Hierdoor willen we het aantal bloedingen een bijwerking van de bloedverdunners verminderen. Tegelijkertijd streven we ernaar om je afdoende te beschermen tegen een beroerte en mogelijk zelfs beter tegen een (nieuw) hartinfarct of stenttrombose.

Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek als je voorkamerfibrilleren hebt en behandeld wordt voor vernauwde of verstopte kransslagaders. In totaal zullen ongeveer 2000 deelnemers uit verschillende landen, waarvan ongeveer 250 uit België, aan deze studie deelnemen.

De studieopzet is gerandomiseerd, wat betekent dat de behandeling wordt bepaald door loting. Zowel jij als je arts weten welke behandeling je krijgt. De behandeling kan alleen worden gewijzigd als medische noodzaak dit vereist. Er zijn twee behandelgroepen:

  • Groep 1: In deze groep krijg je gedurende de eerste maand de ‘gouden standaard’ behandeling, bestaande uit Edoxaban (Lixiana) en een P2Y12-remmer (aspirine gedurende maximaal 30 dagen).

  • Groep 2: In deze groep stop je gedurende de eerste maand met de NOAC en wordt je behandeld met aspirine en een P2Y12-remmer, zoals Clopidogrel (twee ‘plaatjesremmers’).

Na 1 maand worden alle patiënten weer op dezelfde manier behandeld, met een P2Y12-remmer en Edoxaban (Lixiana). In deze studie wordt voor iedereen dezelfde NOAC voorgeschreven om de groepen zo vergelijkbaar mogelijk te maken, namelijk Edoxaban. Als je al een ander type bloedverdunner, zoals apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) of rivaroxaban (Xarelto), gebruikt, zal deze worden omgezet naar Edoxaban. Edoxaban is vergelijkbaar met apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Het voordeel van Edoxaban is dat het slechts één keer per dag moet worden ingenomen en dat het (samen met apixaban) geassocieerd is met de minste maag-darm bloedingen. Als je niet deelneemt aan het onderzoek, zou Edoxaban ook als NOAC kunnen worden voorgeschreven.

Het doel van deze studie

Het doel van deze studie is te onderzoeken of het veilig is om één van de drie bloedverdunners achterwege te laten gedurende de eerste maand na de behandeling van de kransslagaders.

Wat wordt er van jou verwacht?

De controleafspraken verlopen zoals gebruikelijk in jouw ziekenhuis of bij je eigen cardioloog. Informatie van je artsbezoeken wordt volledig anoniem gedeeld met het onderzoeksteam. Deelname aan de studie brengt geen extra afspraken, onderzoeken of behandelingen met zich mee. Je wordt echter verzocht om driemaal (na 6 weken, 3 maanden en 6 maanden) vragenlijsten in te vullen over je gezondheid en medicijngebruik, met een maximum van 30 minuten per keer. Je kunt kiezen tussen digitale of per post verzonden vragenlijsten, die je thuis kunt invullen. Het kan voorkomen dat onderzoekers naar aanleiding van je antwoorden nog vragen hebben, waarvoor ze telefonisch contact met je kunnen opnemen. Zodra de laatste vragenlijst is ingevuld, wordt de studie afgesloten.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd een cardioloog.