Ablatie

Een ablatie behandelt hartritmestoornissen. Een katheter via de lies brandt als het ware je ritmestoornis weg.

Wat is ablatie?

Een ablatie is een kleine ingreep om te snelle hartritmes te behandelen. Met katheters via de lies kan een ritmestoornis opgespoord en als het ware weggebrand worden. Afhankelijk van het soort ritmestoornis kan deze ablatie een kleine ofwel meer uitgebreide ingreep zijn. Dit gebeurt dan ook onder lokale of algemene verdoving. Meestal verlaat de patiënt de volgende dag het ziekenhuis.

Lees meer over ablatie van ritmestoornissen in de volgende brochures waarbij we het onderscheid maken tussen ablatie van voorkamerfibrillatie (VKF) en ablatie van andere ritmestoornissen).

Cardioneuromodulatie

Sinds kort past het Hartcentrum ook een nieuwe techniek toe om specifieke gevallen van flauwvallen, bij vooral jonge patiënten, te behandelen via een ablatie. Dit heet cardioneuromodulatie. Met trots kunnen we zeggen dat ons Hartcentrum via baanbrekend klinisch onderzoek onder leiding van Dr. Debruyne een vooraanstaande rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van deze behandeling.

Wat zijn hartritmestoornissen?

Het hart wordt aangedreven door een elektrische prikkel vanuit de sinusknoop. Deze knoop verspreidt de prikkel over de voorkamers. Tussen de voorkamers en de kamers ligt de AV-knoop. Die houdt de prikkel even vast en verspreidt hem via allerlei zenuwen over de kamers.

Bij een ritme- of geleidingsstoornis is die elektrische prikkel verstoord waardoor het hart aan een te snel of te traag ritme pompt. Zo kan het hart te traag (bradycardie), te snel (tachycardie) of onregelmatig kloppen.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hart- en vaatziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.