Elektrische reconversie

Bij een elektrische reconversie herstellen we een ritmestoornis met een elektrische schok via 2 pads op de borstkas.

Wat is een elektrische reconversie van het hart?

We spreken over elektrische reconversie of cardioversie bij het toedienen van een ‘stroomstoot’ aan het hart. Dit gebeurt met een defibrillator via klevers op de borstkas. De behandeling gebeurt onder een korte algemene verdoving. De patiënt merkt er dus zelf niets van en kan meestal dezelfde dag naar huis.

Wanneer is cardioversie nodig?

Wanneer je hartritme afwijkt van het normale ritme, lijd je aan een hartritmestoornis. Sommige van deze ritmes dienen behandeld te worden met een elektrische schok. Door deze behandeling kan in de meeste gevallen het normale ritme worden hersteld, maar vaak is er nadien ook medicatie nodig om het normale hartritme te stabiliseren.

Hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen kunnen onschuldig tot levensgevaarlijk zijn. Ze ontstaan vanuit de kamers of voorkamers. Bij een ritme- of geleidingsstoornis is er iets aan de hand met het tempo waaraan het hart pompt.

Het hart kan zowel te traag, te snel of onregelmatig kloppen. Dit uit zich onder andere in:

  • vermindering van het inspanningsvermogen
  • duizelingen
  • hartkloppingen
  • flauwvallen

 

Je cardioloog bespreekt samen met jou de mogelijkheden om je hartritmestoornissen te behandelen.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hartziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.