Coronarografie

Wat is een coronarografie?

Een coronarografie is een onderzoek voor het filmen van de kransslagaders van het hart. Via aanprikken van de polsslagader of liesslagader plaatsen we katheters in het hart waarlangs we contrastvloeistof injecteren in de kransslagaders. Met dit onderzoek kan men kransslagadervernauwingen opsporen. 

Hoe verloopt dit onderzoek?

Een coronarografie gaat zo in zijn werk: 

  • Via het aanprikken van de polsslagader of liesslagader plaatsen we katheters in het hart.  
  • Daarna injecteren we contrastvloeistof in de kransslagaders.  
  • Met een ronddraaiende camera maken we uit verschillende hoeken filmpjes van de kransslagaders met röntgenstralen. 
  • Vaak gebruiken we aansluitend drukmetingen in de kransslagaders om te evalueren hoe we deze kransslagaders kunnen behandelen: enkel met medicatie, met een stent of via een overbruggingsoperatie (bypass).  

 

Voor dit onderzoek wordt de patiënt opgenomen in het ziekenhuis via daghospitalisatie. Als er aansluitend een stent moet geplaatst worden, blijft de patiënt één nacht in observatie. 

ANOCA protocol

Naast kransslagadervernauwingen kan de pijn op de borst ook veroorzaakt worden door een slechte werking van de allerkleinste bloedvaten van het hart (microvasculaire angor) of door het optreden van spasmen in de kransslagaders (vasospastische angor). Indien nodig kan dit met aanvullende testen namelijk via het ANOCA protocol in kaart gebracht worden met druk/temperatuursensoren, innovatieve software en medicatietesten.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten is cruciaal bij hartziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.