Afdelingen Lier

In het Heilig Hartziekenhuis Lier vind je een team van cardiologen en hartchirurgen die je bijstaan met de beste cardiale zorg. Samen met alle verpleegkundigen en andere paramedici op de verschillende afdelingen in zowel het Imeldaziekenhuis Bonheiden als het Heilig Hartziekenhuis in Lier staan we dag en nacht klaar om onze hartpatiënten van deskundige cardiale zorg te voorzien.

Revalier

Cardiale revalidatie is een multidisciplinair programma dat enerzijds bestaat uit een trainingsprogramma om de fysieke conditie te optimaliseren, anderzijds wordt getracht de risicofactoren (lipiden, gewicht, bloeddruk, suikerziekte, stress, passieve levensstijl, … etc) zo goed mogelijk aan te pakken zodat de kans op herval gereduceerd wordt.

Dagziekenhuis: Medisch en oncologisch centrum

Het MODC dagziekenhuis is de afdeling in het Heilig Hartziekenhuis te Lier waar patiënten worden opgenomen voor kortdurige opnames van < 24u; bv voor toediening van intraveneuze medicatie.

Dagziekenhuis: Chirurgisch

Het chirurgische dagziekenhuis is de afdeling in het Heilig Hartziekenhuis te Lier waar patiënten worden opgenomen voor dagopname van < 25u. Dit i.k.v technische onderzoeken (zoals stressechocardiografie, transoesofageale echocardiografie, ajmalinetest, adenosinetest) of interventies (pacemakerimplantatie, elektrische cardioversie.

Verblijfsafdeling B3

Verblijfsafdeling voor langdurende opnames voor patiënten met hartaandoeningen in het Heilig Hartziekenhuis te Lier. Het voornaamste doel is je acuut gezondheidsprobleem oplossen en kwalitatieve zorg verlenen. Hiervoor werken verschillende zorgverleners nauw samen. Dit multidisciplinaire team bestaat uit de hoofdverpleegkundige, de cardioloog verantwoordelijk voor de opname, hartfalenverpleegkundige, kinesist van de cardiale revalidatie en sociaal assistent.

Op onze polikliniek wordt naast klassieke raadpleging, ook technische onderzoeken verricht zoals ECG (elektrocardiografie), echocardiografie, transoesofageale echocardiografie, stress echocardiografie, cyclo-ergometrie, ergospirometrie en device analyse.

Rraadpleging cardiologie en cardiochirurgie

Intensieve zorgen

Kritische patiënten worden opgevangen op de dienst Intensieve zorgen, waar zij onder continu verpleegkundig en medisch toezicht staan. Behandeling gebeurt door nauwe samenwerking tussen de diensten cardiologie en anesthesie. Na de kritische fase worden hartpatiënten verder opgevangen op de verpleegafdeling B3 voor verdere optimalisatie van de behandeling.

Ook bepaalde interventies (zoals elektrische cardioversie, ajmaline toediening, …) worden op Intensieve Zorgen uitgevoerd.

Een snelle en juiste diagnose stellen en een correcte behandeling starten zijn cruciaal bij hartziekten. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts.